aktiwiteite 

Oppi Plaas By die See en die Boshut is geleë op Duinekroon - 'n werkende plaas. 

Ons ondersteun dit dat ons gaste die buitelug-lewe geniet, maar lees asseblief meer oor buitelug aktiwiteite hier onder. 

activities 

Oppi Plaas By Die See and the Bush Hut is situated on Duinekroon - a working farm.

We support our guests enjoying outdoor life, but please read more about outdoor activities below.

I'm an image title
I'm an image title
I'm an image title
PLAASDIERE EN PERDE

Alle diere op die plaas moet ten alle tye respekteer word.

 Perdekoets ritte en ons Miniatuur donkies kan getroetel en geborsel word.

Navrae by ontvangs.

Wees versigtig vir die volstruise

FARM ANIMALS AND HORSES

All animals on the farm must be respected at all times.

 

We offer , Carriage drives as well as grooming and petting of Miniuature donkey's.  

Inquiries at the office.

 

Be aware of ostriches

 

PERDEKOETSRITTE

 

Daar is ook perdekoetsritte wat deur 'n opgeleide bestuurder gedoen word.

Meer inligting in verband met fooie en besprekings

Kontak: Alta 072 7983234

 

MINIATUUR DONKIES

Ons het miniatuur donkies wat geborsel en getroetel kan word.

 

MINIATURE DONKEY'S

We offer Grooming and Petting of Miniature donkey's 

BERGFIETS RY

Ons het nie gevestigde bergfiets roetes nie, maar besoekers is lief om deur die plaas of van Stilbaai na Jongensfontein te ry. 

Gaste is welkom om hul eie fietse saam te bring. 

Wees versigtig vir die volstruise.

MOUNTAIN BICKING

We don't have established mountain bike trails, but visitors love to ride through the farm or from Stilbaai to Jongensfontein.

 

Guests are welcome to bring their own bicycles.

Make sure it is safe before entering an area.

Be aware of ostriches.

STAP

Vir natuurliefhebbers is daar niks so lekker soos 'n stappie in die buitelug nie.

 

Ons ondersteun ons stappers-vriende om op Duinekroon te stap.

Wees versigtig vir die volstruise.

HIKING

 

 

 

For nature lovers there is nothing to compare with a walk in the outdoors.

 

We encourage our hiker friends to go for walks on Duinekroon.

Make sure it is safe before entering an area.

Beware of ostriches.

REëLS 

Ons verseker dat ons alles moontlik sal doen om u verblyf aangenaam te maak.

Om te verseker dat julle en die ander gaste hul verblyf geniet, is dit nodig dat sekere reëls en norme gehandhaaf word:

 • Geen terugbetaling vir laat aankoms of vroeër vertrek.

 • Vertrek tyd streng 10:00 uur.

 • Behalwe vir onmiddellike besprekings, moet alle rekeninge ten volle vereffen word twee weke voordat julle arriveer. 

 • Vir die sekuriteitshek van die plaas sal u ‘n welkom boodskap ontvang wat op u selfoon gestoor kan word waarmee u die hek kan oopbel. Slegs twee selfoonnommers per eenheid.

 • Enige verloor van sleutels, afstandbeheer of ander skade sal teen vervangingswaarde van u verhaal word.

 • Parkeer slegs op gereserveerde parkeer areas.

 • Stilte word vereis na 22:00 uur gedurende die week en 23:00 uur naweke.

 • Let asseblief daarop dat al die eenhede rook-vrye areas is.

 • Meld asseblief aan as u iets breek.

 • Moet asseblief nie modder van voertuie op die plaveisel afspuit nie en sorg dat u voertuig nie olie daarop lek nie.

 • Wees asseblief bedagsaam en liefdevol teenoor ons plaasdiere.

 • Wanneer u vertrek, skakel asseblief die ligte af en maak alle vensters en deure toe. Los die sleutel in die rooi posbus by die hoofhek.

 

Alhoewel alles moontlik gedoen word om die veiligheid van jou en jou persoonlike besittings te verseker kan Duinekroon en Oppi Plaas By die See of personeel nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies of skade van watter aard ook al nie. 

 

RULES 

We ensure to make your stay an enjoyable one.

Please adhere the following general rules:

 • No refund for late arrival or early departures.

 • Departure time is strictly 10:00 am.

 • In addition to immediate bookings, all bills must be paid in full two weeks prior to arrival.

 • For the security gate of the farm you will receive a welcome message that can be stored on your phone to open the gate. Only two cell phone numbers per unit.

 • Loss of keys, remote controls or other damage is for your own account.

 • Please use reserved parking areas only.

 • Silence is expected after 22:00 during the week and 23:00 on weekends.

 • Please note that all units are non-smoking areas.

 • Please report if you break something.

 • Please do not wash mud from your vehicle on the paved parking area and ensure your vehicle does not leak oil.

 • Please be considerate and loving to our farm animals.

 • When leaving, please switch off the lights and close all doors and windows.

 • Please leave key's in the red postbox at the main gate.

 • Although everything is made possible to ensure the safety of you and your personal belongings, "Duinekroon" and "Oppi Plaas By the See" or its staff cannot be held liable for any loss or damage occured.